Generalforsamling

Alliance Française Aabenraa

Generalforsamling i Alliance Française Aabenraa

Søndag, den 18 marts 2018 kl. 14.00 i Nygadehuset.


Referat:

Formand Johan Lunde-Christen bød velkommen til de 10 fremmødte medlemmer.


1: Valg af dirigent: Niels Peder Madsen


2. Formandens beretning (vedhæftet). Modtaget med applaus.


3. Kasserens beretning (regnskabet vedhæftet). Ros til kasseren fra revisor for omhyggelig udarbejdelse.


4. Indkomne forslag: Ingen


5. Foreningens fremtid:

a) hvordan fastholder/udvider vi medlemstallet:

Vi er glade for den trofaste medlemsskare, men må desværre konstatere at det er meget vanskeligt at få nye medlemmer. Dette gælder i øvrigt også for mange andre AF’er i disse år. Vi vil fortsat forsøge at holde kontakt med gymnasieklasser der har fransk på skemaet, men hidtil har dette vist sig at være vanskeligt. Vi må alle huske at gøre eventuelle franskinteresserede opmærksomme på vore arrangementer.

b) hvilke arrangementer skal vi afholde:

Det blev atter foreslået at afholde fælles arrangementer med AF i Haderslev og i Sønderborg. Bestyrelsen har haft kontakt til disse AF flere gange, men vi har indtryk af at mobiliteten i de 3 AF’er ikke er stor nok til dette ligesom begge vore naboAF’er  generelt afholder arrangementerne på fransk, hvilket vi ikke tror der er basis for hos os. Vi opfordrer alle til at følge med på naboAF’ernes hjemmesider vedr. deres programmer. Vi har links desang. på vor egen hjemmeside alliance-francaise-aabenraa.dk  under punktet ”relevante henvisninger”.

Johan oplyste, at vi ser os nødsaget til at ophøre med at vise franske film i Kino. Det bli’r for dyrt, idet det kommunale tilskud er blevet nedsat med ca 1000 kr pr forevisning. Bestyrelsen arbejder med at finde andre muligheder for fortsat at kunne vise franske film.

Niels Peder foreslog at fastholde foredrag på fransk. Vi vil desang. i bestyrelsen foretrække 2 sprogede foredragsholdere.

Vi ser i bestyrelsen gode muligheder for at afholde fællesarrangementer med Biblioteket som det vi havde i 2017 ”Reddet af dansk mad og omsorg” og som det forestående arrangement om Provence den 11.4.18.


6. Kontingent: Det har i en del år været 150 kr for enlige/200 kr for familier. Dette fortsætter uforandret.


7. Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år): Efter tur afgår Hanne Pinholt, Birgit Frederiksen og Steen Hammer. Alle 3 genopstillede og blev genvalgt.


8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år): Helen Nielsen og Aase Haahr (flyttet til Hørsholm) afgår. Helen Nielsen og Berit Nielsen blev valgt.


9. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år): Jytte Petersen og Gunnar Pedersen blev genvalgt.


10. Valg af revisorsuppleant (vælges for 1 år): Erik Juul blev genvalgt.


11. Eventuelt: Gunnar Pedersen fortalte om ny forening vedr. sejlads ved at vrikke med åre (på fransk ”godiller”) og om kontakt med lignende fransk forening.


Derefter kunne dirigenten afslutte mødet.

Der blev dernæst serveret et glas vin ledsaget af formandens bagværk, hvorefter det hyggelige møde var slut. 

Formandens beretning:

Året 2017 startede med en filmforevisning den 8. januar i kino lokalet på Høje Kolstrup skole. Det blev til en hyggelig eftermiddag, hvor filmen efterfølgende blev diskuteret livligt over et glas vin.

Allerede den 25. januar var der igen film på programmet. Denne gang i Kinorama, hvor filmen ”Min fars store rejse blev vist” med efterfølgende diskussion nede i ”Fox and Hounds”.

La France culinaire bød i slutningen af februar på en herlig menu af franske retter, hvor de tilstedeværende igen fik rig lejlighed til at øve sig i den franske madkunst. Vi blev kun 15 deltagere, men ikke desto mindre var de fremmødte virkelig i hopla, så arrangementet helt ud vellykket.


”Reddet af dansk mad og omsorg” var titlen på et foredrag af journalist og forfatter Aase Nørrung, som blev holdt den 1. marts. Foredraget var et fællesarrangement med Aabenraa bibliotek. Mange ikke-medlemmer var mødt frem, men vi fik dog ingen tilgang af nye medlemmer. At afholde et arrangement på biblioteket var noget helt nyt for vores forening; men det er ikke sidste gang.


”Stampenborg” var i år igen stedet, hvor vi afholdt vores ”Déjeuner sur l’herbe” med et forudgående spil pétangue. 

Reglerne om deltagerantal på de enkelte hold blev kraftig overskredet; men det ændrede ikke noget på kamplysten.

Efterfølgende var det værdsat at sætte sig til bords til god mad og et par hyggelige timer.


Efter en tiltrængt sommerferie startede vi ud med filmen ”Elle” i Kinorrama. En lidt skræmmende film om overfald og gentagen voldstægt.


Mere rolig var filmen ”Kilden i Provence” som vi i oktober stiftede bekendt-skab med. Forfatteren Marcel Paglos roman er her mesterlig gengivet på film, hvor ”Kilden i Provence” er første del. Mon ikke at vi får 2. del at se en gang her til efteråret.


Vores vinsmagning den 23. oktober bød på en smagsoplevelse af karat, hvor vinområdet Bourgogne stod på programmet.

Niels Henrik Thorsmark  guidede os igennem smagning tilsat hans egne små kommentarer og historier.


Film var igen på programmet den 14. november, hvor Kinorama vist filmen ”Det er bare verdens undergang”.

Man kan roligt sige, at de der så filmen sad tilbage med mange uløste spørgsmål. Kan en familie virkelig være sådan overfor hinanden?


Så nærmer Julen sig, og derfor normalt også vores ”Bûche de Noël”.

Kun 4 af vore medlemmer – bestyrelsen undtaget – havde tilmeldt sig, og vi så os derfor i bestyrelsen nødsaget til at aflyse.  Edith og jeg lavede senere vores egen ”Bûche de Noël” dessert, som vi delte med vore børn og deres ægtefælle/samlever.


Som afslutning på min beretning vil jeg gerne sige tak både til medlemmer og bestyrelse for jeres store opbakning til foreningen og dets arrangementer.