Medlemsskab

Du kan blive medlem af Alliance Française Aabenraa ved at henvende dig til formanden:

 

Johan Lunde Christensen,

tlf.: 88185707 eller 29881240

mail: lundequi@bbsyd.dk

 

Du kan også bare møde op til et af vores arrangementer og se, om det er noget for dig.

Alliance Française Aabenraa

Kontingent for Alliance Française Aabenraa 2018

 

 

Enkeltpersoner 150.- kr.

Familier 200.- kr.

 

Kontingentet indbetales direkte på foreningens konto i Sydbank:

 

konto nr. 7910-1761710

 

Betales inden udgangen af januar 2018

 

Gymnasieelever og andre unge under uddannelse er gratis medlemmer

 

 

Kontingentet for 2019 er uændret og betales inden udgangen af januar 2019