Generalforsamling

Alliance Française Aabenraa

Generalforsamling i Alliance Française Aabenraa

Søndag, den 26 marts 2017 kl. 14.00 i Nygadehuset.

 

Dagsorden:

 

Formanden bød velkommen med et glas vin.

 

Punkt 1 - Valg af dirigent – Erik Juul blev valgt.

 

Punkt 2 - Formandens beretning – Vedlagt.

 

Punkt 3

Kassererens beretning - Det hjalp med en husker for at få kontingentet betalt, da det endnu er uvant at betale i januar. Bestyrelsen vil prøve at huske en lignende påmindelse i januar 2018. Revisorerne roste kassereren for den omhyggelige regnskabsførelse. Regnskabet er vedlagt.

 

Punkt 4 - Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag.

 

Punkt 5 - Foreningens fremtid. Hvordan fastholder/udvider vi medlemstallet? Måske en ide at invitere den franske ambassadør (i samarbejde med foreningerne i Sønderborg og Haderslev) for at tale om det franske valg og situationen efter valget. Eller den franske kulturattaché?

Invitere Luc de Vismes til at fortæle om et aktuelt fransk emne?

Flere arrangementer i samarbejde med biblioteket?

Inddrage gymnasierne i valg af film på Høje Kolstrup? Historiske film? Dokumentarfilm?

 

Punkt 6 -

Fastsættelse af kontingent. Nuværende 150 kr. for enlige og 200 kr. for familier. Kontingentet er uændret i 2017.

 

Punkt 7 - Valg af bestyrelse. Johan Lunde-Christensen, Steen Hammer og Raija Senger var på valg. Alle blev genvalgt.

 

Punkt 8 - Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år) nuværende: Helen Nielsen, Aase Haahr. Begge blev genvalgt.

 

Punkt 9 - Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år) nuværende: Jytte Petersen, Gunnar Pedersen. Begge blev genvalgt.

 

Punkt 10 - Valg af revisor suppleant (vælges for 1 år) nuværende: Erik Juul. Genvalgt.

 

Punkt 11 - Eventuelt:

 

Dirigenten afsluttede mødet med tak for ”God ro og orden”.

 

Der blev derefter serveret et glas vin med lidt mundgodt.